Κατηγορία Spa Design

Spa Design: Τι χρώματα να επιλέξουμε σ’ έναν επαγγελματικό χώρο!

attractive-brunette-woman-room-loft-interior-design-with-retro-bulb-light-stand-edited

Η επίδραση των χρωμάτων στην ψυχολογία του καταναλωτή είναι δεδομένη και το Spa Design είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επιχείρηση. Ένας επαγγελματικός χώρος οφείλει να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή στις χρωματικές επιλογές και να αποπνέει στους πελάτες του σιγουριά, ασφάλεια και θετική διάθεση. Οι παράγοντες…